Opět jsme začali přijímat nové zájemce o FVE. Stačí když nás kontaktujete.

Dotace na fotovoltaiku …
S námi bez starostí!

Získejte od státu dotaci na zřízení fotovoltaické elektrárny!

Díky programu Nová zelená úsporám, který běží od roku 2015 do roku 2021, můžete získat státní investiční dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny nebo fotovoltaického ohřevu vody.

Našim klientům pomáháme úspěšně vyřídit žádosti o dotace a rádi pomůžeme i Vám.

Logo Nová zelená úsporám
Logo Nová zelená úsporám

Jak získat dotaci na fotovoltaiku

Vyřídíme všechny podklady a oběháme za vás úřady. Zajistíme kompletní instalaci fotovoltaiky a její zprovoznění. Jsme držiteli Osvědčení o získání profesní kvalifikace – Elektromontér fotovoltaických systémů (26-14-H), které je nutností pro získání této dotace.

Co vše
zajistíme?

  • Zajistíme odborný posudek zkušeným auditorem
  • Vypracujeme kompletní projektovou dokumentaci
  • Připravíme žádost pro program Nová zelená úsporám
  • Vypracujeme žádosti distributorovi energií
  • Připravíme revizní zprávu

Podmínky pro získání dotace

Zažádat o příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám lze před zahájením, v průběhu nebo i po dokončení realizace podporovaných opatření fotovoltaiky.

Každou žádost je možné uplatnit pouze na jeden rodinný dům, který ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Podpora na jednu takovou žádost je omezena do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a obdržíte ji, až dojde k řádnému dokončení realizace podporovaných opatření.

Dotace na fotovoltaiku je určena pro majitele nebo stavebníky rodinných domů. Může se jednat o fyzickou či právnickou osobu.

Stáhněte si leták NZÚ

Stáhněte si leták NZÚ

Na co se dotace
vztahuje?

  • Fotovoltaický ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu bez baterií, ale s využitím pro vlastní spotřebu a ohřev vody
  • Fotovoltaickou elektrárnu s akumulací do baterií (neboli hybridní elektrárnu)

* Výkon fotovoltaické elektrárny však nesmí překročit 10 kW

Máte dotazy?

S dotazy na fotovoltaiku nebo dotace se na nás neváhejte obrátit,
rádi vám poradíme!

Výše podpory

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory v Kč
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000
C.3.7 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 150 000

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory c.3.3

Sledovaný parametr Označení (jednotky) C.3.3.
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody [%] ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory c.3.4

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
C.3.4.
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 700
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Povinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] 80
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] -

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory c.3.5

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
C.3.5.
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 700
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] 1,75
1,25

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory c.3.6

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
C.3.6.
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] 1,75
1,25

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory c.3.7

Sledovaný parametr Označení
[Jednotky]
C.3.7.
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 4 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody - Možná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l.kWp-1] -
Akumulace přebytků energie do akumulátorů - Povinná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] 1,75
1,25

Podoblast c.5 – podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy je 5 000 Kč. A to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.